مهاجرت ،پناهندگی و اقامت در جاپان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
در ابتدا می خواهیم مقدمه ای برایتان جهت آشنایی بیشتر با کشورژاپن بیان کنیم همچمنین سایت های فارسی نیز جهت آشنایی شما ارایه خواهیم داد.

این اطلاعات برای ان دسته از دوستانی که قصد مهاجرت یا تحصیل و یا پناهندگی در این کشور را دارند قاعدتا مفید خواهد بود
زندگی و کار در جاپان
ژاپن از جمله کشورهایی است که در آن هزینه زندگی بسیار بالاست که البته این مشکل برای کسانی که قصد اقامت در این کشور را دارند به آسانی و با آشنایی با فروشگاه‌های ارزان قیمت و حراجی‌ها حل خواهد شد.
وسائل مورد نیاز برای زندگی در ژاپن به راحتی در فروشگاه‌هایی که تقریبا تمامی سال اجناس خود را حراج کرده‌اند و یا بازارهایی که در روزهای مختلف برگزار می‌شود، با ضمانت‌های سه تا شش ماهه قابل دسترسی است. برای کسانی که قصد دارند به زودی وارد این کشور شوند سایت‌های www.paperlantern.net و www.recycler.org اطلاعات مفیدی را در خصوص زمان و
نحوه برگزاری حراجی‌ها و همچنین لیست قیمت‌های حراجی‌ها ارائه کرده‌اند. برای اجاره آپارتمان در ژاپن چند روش وجود دارد
در صورت دانشجو بودن می‌توانید به بخش دانشجویی دانشگاه مراجعه کنید تا اطلاعاتی درباره آپارتمان‌هایی با هزینه‌های کمتر برای دانشجویان به دست آورید. روش دیگر مراجعه به بنگاه‌های معملات ملکی در این کشور است که مراجعه به این بنگاه‌ها و دیدن آپارتمان‌ها هزینه‌ای دربر ندارد.
همچنین می‌توانید از تسهیلاتی که موسسات دولتی وابسته به استانداری یا شهرداری ارائه می‌دهند که مخصوص خانواده‌هایی با سطح درآمد متوسط و پایین است، استفاده کنید. البته این منازل به افراد مجرد تعلق نمی‌گیرد. اما در خصوص کار در این کشور، پیش از هر اقدامی باید بدانید که در ژاپن اینکه تعداد افراد خارجی که در جست‌وجوی کارند، هر روز افزایش پیدا می‌کند، پیدا کردن شغلی مناسب چندان کار آسانی نیست. البته یک نکته دیگر هم درباره کار در ژاپن وجود دارد که اغلب مسافران ژاپن از این مورد اطلاع کافی ندارند و آن انواع ویزاهایی است که اجازه کار به دارندگان آنها داده می‌شود. این ویزاها عبارتند از
کسانی که نوع اقامتشان، اقامت دائم باشد و یا همسر یا فرزند یک ژاپنی، یا همسر یا فرزند دارندگان اقامت دائم باشند در موردانتخاب شغل کاملا آزادند.
وهمچنین ،دارندگان اقامت‌های زیر در مشاغل خاصی اجازه کار دارند: پروفسور، هنرمند، خبرنگار، سرمایه‌گذار، فعالان مذهبی، وکلا، خدمات قانونی، خدمات پزشکی، معلم، محقق، مهندس، متخصص روابط بین‌الملل می‌توانند در حرفه‌های تخصصی با کسب اجازه از اداره مهاجرت محلی مشغول به کار شوند.
البته،کسانی که نوع اقامت آنها فعالیت فرهنگی، جهانگردی، دانشجوی کالج، دانشجوی پیش‌کالج، دانشجو و وابسته باشد لازم است نخست اجازه اشتغال به فعالیت‌های خارج از شرایط اقامت را از اداره مهاجرت محلی دریافت کرده و بر اساس تصمیم آن مرکز در ساعات محدودی می‌توانند مشغول به کار شوند. برای مثال دانشجوی کالج و دانشجوی پیش‌کالج می‌توانند در کارهای پاره‌وقت، در صورتی که دانشجوی تمام وقت باشند (۲۸ ساعت در هفته یا ۸ ساعت در روز) و اگر دانشجوی نیمه وقت یا محقق‌اند (۱۴ ساعت در هفته یا ۸ ساعت در روز) کار کنند در حالی که دانشجویان پیش کالج فقط ۴ ساعت در روز اجازه کار دارند. دارندگان شرایط زیر نیز اجازه کار در این کشور را ندارند
آنهایی که با وجود آنکه ویزای آنها اجازه کار محدود به آنها می‌دهد ولی از اداره مهاجرت کسب اجازه نکرده‌ان.
کسانی که ویزای اقامت آنها به اتمام رسیده باشد.
کسانی که نوع ویزای آنها ویزای کار نیست و اجازه اشتغال به فعالیت‌های خارج از شرایط اقامت را از اداره مهاجرت محلی دریافت نکرده‌اند
افراد فوق بر اساس قوانین کار در ژاپن محکوم به ترک ژاپن وکیفرقانونی‌اند.

http://www.nhk.or.jp/lesson/persian/tips/10.html

http://japanlife2005.blogspot.no/2006/02/blog-post.html

در ژاپن سازمان ملل وجود دارد ولی برای درخواست پناهندگی باید به مقامات ژاپن رجوع کنید و پس از قبولی در ژاپن خواهید ماند.
مهاجرت غیر قانونی به جاپان
اکثرا مهاجرت غیر قانونی به ژاپن از کشورهای آسیایی از طریق روسیه انجام می شود البته جین نیز چنین موقعیتی را داراست لیکن برخی ها مهاجرب از راه کشتی از زوسیه به مقصد ژاپن را ترجیح می دهند که بهر حال این کار به هیج کس توصبه نمی گردد
چگونگی روند پنا هندگی در جاپان
جاپان اذعان می کند، علی رغم اینکه دهنده سومین در جهان به سازمان ملل کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان
UNHCR
تنها تعداد کمی از پناهجویان در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی، و اغلب تمایلی به اعطای پناهندگی به کسانی که نمی آیند به نظر می رسد. آمار بدتر مانند این واقعیت است که این کشور فقط ۵۰۸ پناهندگان از ۷۲۹۷ برنامه های ساخته شده از سال ۱۹۸۲ پذیرفته شده
در ژاپن سازمان ملل وجود دارد ولی برای درخواست پناهندگی باید به مقامات ژاپن رجوع کنید و پس از قبولی در ژاپن خواهید ماند.
در ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ازادارات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﺎت ﺁن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮد.
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ادارات ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ وﻟی اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۶ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﺎ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣادر، هﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ دﻳﮕﺮ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺪارﮎ ﻻزم ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارﮎ زﻳﺮ ﻓﺮاهﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﮏ ﭘﻨﺎهﺠﻮﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ، ﺟﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﮐﻨﺪ، ﺑﺠﺎﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎهﺎً وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﻇﻬﺎر دارد.
اﺳﻨﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد
اﻟﻒ –ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ (در ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮ تقاضا نامه ۱)نسخه
ب –ﺳﻨﺪﯼ ﺣﺎﮐﯽ ازﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ (ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺑﻮدن خود تسلیم دارد) ۱ نسخه
ج – ﻋﮑﺲ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت (ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺸﺖ ﺁن ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ). ۲ ﻗﻄﻌﻪ
(ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ وﻳﺰا ﻧﺪارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ۳ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ دهﻨﺪ.*
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﮑﺲ
اﻟﻒ) ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب) اﻧﺪازﻩ ﻋﮑﺲ
اﻧﺪازﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ اﻃﺮاف ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازﻩ هﺎﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت روﺑﺮوﯼ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. (اﮔﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺬهﺒﯽ )
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﮑﺴﯽ را ﻧﺪارﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮد را در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ (ﻓﺮم دﻟﺨﻮاﻩ) ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. )م
د) ﻋﮑﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ (و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻳﻪ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻩ) ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻟﻨﺰ درﺳﺖ روﯼ ﺻﻮرت ﻓﮑﻮس ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﮑﺲ،
ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺸﻢ، ﺑﻴﻨﯽ دهﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﻳﺎ ﻣﻮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮوﮎ ﻳﺎ ﮐﺜﻴﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﻳﯽ از ﺁن ﺳﻮراخ ﻧﺸﺪﻩ باشد
و) ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۳ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪارﮎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. (اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮدن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در ۳ﻣﺎﻩ اﺧﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﮑﺲ را
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.)
د- ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ وﻳﺰا (اﺟﺎزﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻗﺎﻣﺖ) اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، دﻟﻴﻞ
ﺁن را در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ۱ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد
اﻟﻒ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ژاﭘﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ب – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪرﮎ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺧﻮد را ارﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﻮاهﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎرﺟﯽ ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ).
ج – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻧﻪ داﺋﻢ دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و وﻳﺰاﯼ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺁزاد هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﮑﻢ ﺁزادﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.) ﻢ
د – در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﻳا اﺿﻄﺮاراًو ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ ﺑﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﻣﻮﻗﺖ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ورود ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﺪﺎ
ﻣﺪارﮎ ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ
ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﺪارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارﮎ ﮐﺎﻓﯽ ﻳﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﻪ اﺷﺨﺎص ذﻳﺮﺑﻂ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارﮎ (ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ هﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ژاﭘﻨﯽ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد .
در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻣﺪارﮎ ﺗﺴﻠﻴﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﺛﺒﺎت ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدﻩ درﺑﺎرﻩ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺮاﯼ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻴﮑﻨﺪ..
. اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺮوط
هﺮﮔﺎﻩ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﻗﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻗﺎﻣﺖ ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ژاﭘﻦ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد و اﮔﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎﻩ از ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﺑﻪ ژاﭘﻦ (ﻳﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﮔﺎهﯽ از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺧﻮد در ﻃﻮل
اﻗﺎﻣﺖ در ژاﭘﻦ) و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ازﮐﺸﻮرﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻴﺜﺎق ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻘﻴﺒﺶ ﻣﻴﺮود ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج وﯼ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪارﮎ و ﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﻩ
.
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ

اﺧﺬ اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺮاج ازﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻓﺘﺎدﻩ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺘﺶ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻳﺎ اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﻟﻐﻮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً در ژاﭘﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. .
ﻣﺠﻮزﮐﺘﺒﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
اﺟﺎزﻩ دادﻩﻣﻮﻗﺘﺎً در ژاﭘﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ. دارﻧﺪﻩﻣﺠﻮز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎرﻣﺠﻮز ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ باشد «ﻣﺠﻮزﮐﺘﺒﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ» ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ به او اﺟﺎزﻩ دادﻩﻣﻮﻗﺘﺎً در ژاﭘﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ. دارﻧﺪﻩﻣﺠﻮز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎرﻣﺠﻮز ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ باشد
ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﺁن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف دﻩ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎﯼ ﻣﺪت ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ﻓﺮم هﺎﯼ درﺧﻮاﺳﺖ در دﻓﺎﺗﺮ وﺷﻌﺒﺎت ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺣﻮزﻩ اﻗﺎﻣﺖ و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ژاﭘﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎﺋﯽ اﺳﺖ. درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺟﺎزﻩ ﮐﺎر وﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺪر ﺟﺎﻳﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وهﺮﮔﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮرﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ از او ﺑﺨﻮاهﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ هﻤﮑﺎرﯼ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ.. .
.
ﻟﻐﻮ اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ژاﭘﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﻳا ﺑﺮاﯼ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﻋﻤﺪاً و از روﯼ ﺧﺪﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ اراﺋﻪ دهﺪ و ﺧﻼﻓﻬﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد اﺟﺎزﻩ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺘﺶ ﻟﻐﻮ ﻣﻴﺸﻮد
اﻋﺘﺮاض و دادرسی مجدد
ﻳﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اش ﭘﺲ از ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ بررسی کیس و اعتراض در زمینه ی رای منفی را بدهد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوهﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف هﻔﺖ روز از درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ برساند. ،و این درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوهﺶ را ﺑﻪ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁن ادارﻩ اﺳﺖ، باید ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮدﺎ
ﻣﺪارﮎ ﻻزم ﺑﺮای ﺘﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض
– ﻳﮏ ﺑﺮگ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ۱ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻮرﺗﯽ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن
در این قسمت وزیر دادگستری می بایست برای اخذ تصمیم خویش حتما باید با مشاور خانواده مشورت نماید و نظر وی را نیز دخیل کندحتی مشاور حق بودن در جلسه اصلی و نظر مستقیم را نیز دارد
تصمیم وزیر دادگستری
وزیر دادگستری در صورت تشخیص باید تصمیم بگیرد و اگر مدارک را کافی دید پناهنده بودن شخص را اعلام نمایدو به وی اجاره ی اقامت دایم را در ژاپن بدهد اگر شخص این اقامت را نگیرد اما هنوز دلایل قابل بررسی و محکمی داشته باشد ۳ ماه به وی اقامت اعطا می گرددو کارت اقامت به وی داده می شود
در این قسمت نموداری ازروند مراحل درخواست پناهندگی را بصورت نمودار می توانید ببینید

japan1

japan2
japan3

درخواست ثبت اعتراض در دادگستری ا

ارایه نظریه ی مشاورین به دادگاه

نکته
برای دادن درخواست پناهندگی می توان به شعباتی که در شهرهای مختلف ژاپن قرار دارد مراجعه نمود
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت منطقه ی ساپورو
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت ناحیه سندای
اداره پناهندگان اداره مهاجرت توکیو
اداره بازرسی دفتر مهاجرت فرودگاه نارینا
اداره بازرسی دفتر مهاجرت هاندا
اداره استخدام و اقامت دایم اداره مهاجرت بوکوهاما
اداره استخدام و اقامت دایم اداره ی مهاجرت منطقه ناگویا
بخش اقامت دایم دفتر مهاجرت فرودگاه چوبو

اداره استخدام و اقامت دایم اداره ی مهاجرت منطقه ی اوزاکا
اداره بازرسی دفتر مهاجرت فرودگاه کانسای
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت ناحیه کوبه
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت منطقه ی هیروشیما
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت منطقه ی تا کا ماتسو
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت منطقه ی فوکو آکا
اداره رسیدگی به وضعیت پناهندگان اداره مهاجرت ناحیه ناها

لیست تمام سفارت خانه های زاپن در دنیا
میتوانید به این وب سایت مراجعه نمایید

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Japan

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

.
فراخوان بورسیه تحصیلی برای دانشگاههای موجود در ژاپن مخصوص سال ۲۰۱۴
در این قسمت سایتهایی را برای این منظور به شما دوستان معرفی می کنیم
Research Student Scholarship (کارشناسی ارشد و دکترا)
Undergraduate Student Scholarship (کارشناسی)
College of Technology Scholarship ( فوق دیپلم)
Specialized Training College Students (فوق دیپلم فنی و حرفه ای)
اینجا نیز نمونه ای از فرم درخواست ویزای موقت را برای شما دوستان می گذاریم

http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/consular/visa/VISA_APPLICATION%20_FORM4.PDF

این هم فرم ضمانتنامه برای سفر موقت به ژاپن

http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html#visa1

شرایط برای بورسیه تحصیلی در ژاپن
مراحل صدور ویزای دانشجویی
در این بخش بیشتر کلیه مدارک لازم برای بورس مونومبوشو که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کشور ژاپن اخذ میشه ازائه میشودکه همان مدارکی است که برای تحصیل و صدور ویزای دانشجویی لازم است.

مدارک کلی ویزای دانشجویی
۱- ۲ قطعه عکس ۴۵mm در ۴۵mm با زمینه سفید
سه سری ریز نمرات آخرین دوره تحصیلی که نمره تمام واحدها
سه سری گواهی فارغ التحصیلی (دانشنامه) (معدل: شرط معدل برای دانشجویان مهندسی و پزشکی بالای ۱۶،و برای رشته های هنری بالای ۱۷ است)
خلاصه پایان‌نامه یا تز آخرین دوره تحصیلی، مقالات چاپ شده،(پروپزال)
۵- گواهی اتمام خدمت سربازی یا گواهی معافی آن (مخصوص اقایان)
گواهی پزشک (اید فرمی را که مونبوکاگاکوشو تهیه کرده، شخص پزشک پر نماید. امکان دارد سفارت گواهی مورد تردید را رد کند.)
معرفی‌نامه از کارفرما یا مقام بالاتر در محل کار
رزومه تحصیلی CV
– مدرک زبان انگلیسی
– مصاحبه در محل سفارت
نکته: تمام مدارک لازم برای مونبوشو باید به انگلیسی یا ژاپنی نوشته شده باشد،و هیچ نامه یا مدرکی به فارسی تحویل گرفته نمیشود.
* شرط سنی : باید سن داوطلب زیر ۳۵ سال باشد. لیسانس بین ۱۷-۲۱ سال باشد.
تهیه ویزای توریستی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )
گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
یک نسخه فرم تقاضای ویزا
یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
گواهی رسمی درآمد
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)
شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)
گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
یک نسخه فرم تقاضای ویزا
یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)
الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب – مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج – جزوه ویا کاتالوگ
مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
نامه ماموریت متقاضی ویزا
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

تهیه و تنظیم : سیما نوری

worldhazaracouncil

نظرات   

 
0 #12 website traffic tool 1396-04-29 17:44
How to increase traffic to your blog [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=86COMT8JE_c[/youtube]
this tool is awesome
بازگو کردن
 
 
0 #11 push up bra bikini 1396-03-20 00:24
You got a very good website, Gladiola I discovered it through yahoo.


Feel free to visit my page push up bra bikini: http://snark59.typepad.com/blog/2011/09/the-worlds-first-backless-strapless-bra-for-large-breasts.html
بازگو کردن
 
 
0 #10 maximumheight 1396-03-11 14:27
Stunning story there. What occurred after? Take care!

Here is my blog :: maximumheight: https://pughfobcrqolmg.tumblr.com/post/139941884240/are-shoe-lifts-the-ideal-solution-to-leg-length/embed
بازگو کردن
 
 
0 #9 see this review 1394-07-14 06:20
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/ forums that go over the same topics?
Thanks a lot!
بازگو کردن
 
 
0 #8 roof repair Tucson 1394-03-15 17:32
Every weekend i used to pay a visit this site, as i want enjoyment, for the reason that this this
web site conations really nice funny stuff too.

My web site - roof
repair Tucson: http://victoriousdock974.sosblogs.com/The-first-blog-b1/Deciding-to-Repair-Or-Install-A-Brand-New-Roof-In-Oregon-b1-p10.htm
بازگو کردن
 
 
0 #7 roof repair Tucson 1394-03-15 17:31
Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a format issue or something to
do with internet browser compatibility but
I figured I'd post to let you know. The design and style look great though!
Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

my web page; roof repair Tucson: http://unadvisedkingdo22.jigsy.com/entries/general/deciding-to-fix-or-install-a-fresh-roof-in-oregon
بازگو کردن
 
 
0 #6 roof repair Tucson 1394-03-15 16:54
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this
I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads.
I hope to contribute & assist other users like its aided me.
Great job.

Review my blog; roof repair Tucson: http://savoyearnings6858.jimdo.com
بازگو کردن
 
 
0 #5 como engravidar 1394-03-14 07:54
Normally I don't learn article on blogs, however I would like to
say that this write-up very compelled me to take a look at
and do it! Your writing style has been surprised me.
Thanks, very great post.

Look into my web-site; como engravidar: https://www.youtube.com/watch?v=KqVGse3fGyE
بازگو کردن
 
 
0 #4 mesin cutting 1394-02-31 11:59
Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has
83 views. I know this is completely off topic but
I had to share it with someone! http://mesincuttingsticker.wix.com/membuat-sticker
بازگو کردن
 
 
0 #3 AARP supplement 1394-02-30 18:10
Very nice article, totally what I needed.

My blog: AARP supplement plans: http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28309743
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

یاداشت!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

بیایم با جلوه زشت و کریه ، جلوه های زیبای محرم و عاشورا را مکدر و خدشه دار نکنیم!....ادامه مطلب.......

فيسبوك

فرم ورودمهمان انلاین

امروز1448
ديروز2274
اين هفته4847
اين ماه24776
در كل1390425

Who Is Online

Guests : 77 guests online
Powered by CoalaWeb

اطلاعات در مورد پناهندگی

سخنرانی عیزیز رویش مکتب معریفت کابل

جملات ماندگار

 عصری ست که اندیشه ها فلج است ، شخصیت ها فروخته شده اند , وفاداران تنها هستند , پارسایان گوشه گیرند , جوانان یا مایوس یا فروخته شده , یا منحرف , و گذشته گان و بزرگان گذشته یا شهید شده , و یا فروخته شده اند.(دکتر علی شریعتی)

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.(مهاتما گاندی)

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.(نلسون ماندلا)